ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ่
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
รูปภาพ
: