ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
GOD ALONE
รูปภาพ
: