ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แดง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพระพร
รูปภาพ
: