ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kan
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
hello
รูปภาพ
: