ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โรจน์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หัวใจของฉันเต้นจังหวะพระคริสต์
รูปภาพ
: