ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bass
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่รู้จักคับ
รูปภาพ
: