ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
SONE
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ขอบใจที่รับขอ้ยเป็นสะมาชิกอีกคนนื่ง. ขอ้ยดีใจหลาย เพาะขอ้ยชอกหาเว็บที่ เป็นของพี่นอ้งคริสเตียนนานแล้ว... ข้อยชื่อสอน ยินดีที่ได้รู้จัก. ข๋อพระเจ้าอวยพอน. ^_^
รูปภาพ
: