ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มดแดง
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: