ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพียว
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีดีคับ
รูปภาพ
: