ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
กองไฟที่กำลังจะมอด รอคอยเชื้อเพลิงที่จะเติมให้ลุก
รูปภาพ
: