ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะพี่น้องคริสเตียนทุกคน
รูปภาพ
: