ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
So
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
my name is SO i live in LAO
รูปภาพ
: