ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบ้า
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: