ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ท
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
KC BAND(คลองจั่น)
รูปภาพ
: