ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซอ นัท
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีนะ
รูปภาพ
: