ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอห์น
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ยอห์น ครับ
รูปภาพ
: