ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
FAAI
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนค่ะ
รูปภาพ
: