ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๋อง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ทหารเรือครับ
รูปภาพ
: