ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nana
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
รูปภาพ
: