ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Oil
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
We walk as one
รูปภาพ
: