ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
top
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
555+
รูปภาพ
: