ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ้ย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: