ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋วิว
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พัทลุง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นู๋วิวยินดีที่รู้จักเพิ่ลๆอนุชนคริสเตียนทุทุคนน๊อะ
รูปภาพ
: