ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สิงโต
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
hi
รูปภาพ
: