ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: