ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ แนน ค่ะ จากคริสเตียนแห่งพันธสัญญา
รูปภาพ
: