ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บิ๊ก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สว้สดีคับ
รูปภาพ
: