ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ้
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกๆคนครับ
รูปภาพ
: