ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สะแมร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นคริตสเตียนนะ อยากมีเพื่อนเยอะๆ
รูปภาพ
: