ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นีย์
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนสนุกสนานคะ ร่าเริง คุยไม่ค่อยเก่ง
รูปภาพ
: