ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi Myname is kung
รูปภาพ
: