ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอม
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัดดี ครับ bom ครับ
รูปภาพ
: