ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำผึ้ง
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี
รูปภาพ
: