ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
hutch
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักทุกๆๆคนเลยครับ
รูปภาพ
: