ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้อง
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: