ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดิว
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่าง
รูปภาพ
: