ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
punch
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
D
รูปภาพ
: