ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุทธ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคูณพระเจ้าที่ได้เป็นสม
รูปภาพ
: