ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เน็ก
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
รูปภาพ
: