ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากให้อนุชนไทยรักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ
รูปภาพ
: