ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
รักษาความเชื่อ
รูปภาพ
: