ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แจง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ชาโลม
รูปภาพ
: