ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mon
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
mon kon na ta d
รูปภาพ
: