ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๋อง
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เป็นทีมนมัสการ กำลังทำเพลงครับ
รูปภาพ
: