ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โจ้
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: