ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอนด์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมก็เชื่อองค์พระเยซู
รูปภาพ
: