ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สัญญา
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อ่้่้
รูปภาพ
: