ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นะ
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อำนาจเจริญ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
Hi
รูปภาพ
: