ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โชค
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: