ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: